Lomtalanítás társasház

  • Kezdőlap
  • Ügyfélszolgálat
  • Lomtalanítás társasház

Tájékoztató a házhoz menő lomtalanításról

közös gyűjtőedényt használó társasházak és lakásszövetkezetek részére.

 

Az ÉAK Nonprofit Kft. (továbbiakban ÉAK) a közfaladat ellátási területén a lomtalanítást házhoz menő lomtalanítás keretében biztosítja.

 

A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közfeladatot ellátó szervvel előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

 

Közös gyűjtőedényt használó társasház és lakásszövetkezet a lomtalanítás időpontját közös képviselője útján egyezteti a közfeladatot ellátó szervvel.

 

LOMTALANÍTÁS IGÉNYBEVÉTELE

  • Az ÉAK a társasházaknál történő lomtalanításra - 2024. április 1. napjától - minden hónap első szombati napján biztosít lehetőséget, melyekből a társasházak szabadon választhatnak évente egy időpontot.
  • Az igényelt lomtalanítási napra legalább két héttel a választott időpont előtt be kell jelentkeznie a közös képviselőnek vagy meghatalmazottjának.
  • Az ÉAK a beérkezett lomtalanítási időpontkérést rögzíti.

Az ÉAK visszaigazolását követően válik a lomtalanítási időpont véglegessé!

 

A közös képviselő a 2024. évi lomtalanítási igényt a társasház pontos címének megadásával a lomtalanitas@eakhulladek.hu címen illetve a +36 42/508 369/ 3 telefonszámon jelezheti.

 

A további egyeztetések érdekében a lakóközösség által megbízott helyszíni kapcsolattartó elérhetőségét kérjük, minden esetben szíveskedjenek megadni!

 

HOVÁ HELYEZHETŐ A LOMHULLADÉK ÉS MILYEN FORMÁBAN?

 

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun, társasház saját területén belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.

 

A hulladékokat a bejárat közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

A társasház illetve lakásszövetkezet köteles biztosítani, hogy az átadott lom kizárólag az adott társasház lakóingatlanaiból valamint a lakóingatlanok tárolóiból kerüljön ki. A társasház köteles gondoskodni arról, hogy az átadásig a lomhulladékhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, azt ne hordják el.

 

Amennyiben a társasház a lom elhelyezésére alkalmas saját területtel nem rendelkezik, a közterület használat helyi szabályai szerint köteles eljárni. E tényt jelezni kell az időpont foglalás során. Ebben az esetben a közfeladatot ellátó szerv legfeljebb 3 óra időtartamra hulladékgyűjtő konténert helyez ki a lom hulladék megfelelő átadása érdekében.

A konténer kihelyezésének előfeltétele, hogy az előzetesen egyeztetett időpontra a társasház illetve a lakásszövetkezet a közterület foglalási engedélyt beszerezze.

 

Az összegyűjtött lom hulladékot a kijelölt képviselő vagy meghatalmazott személyesen adja át ÉAK munkatársainak. Az átadást követően a közfeladatot ellátó szerv további hulladék elszállítására nem kötelezhető.

 

A társasház lakóközösségének döntése alapján a lom hulladék a közös képviselő előzetes jelzése alapján a hulladékudvarban is átadható, ezzel biztosítottá válik az évi egyszeri lomtalanítás a társasháznál.

 

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

 

Lomtalanításkor átadható hulladékok lakásonként:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban

• műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban

• háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

 

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

 

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

Lehetőség a keletkező hulladékok kezelésére:

vegyesen gyűjtött települési hulladék

 

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon

szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék

elszállítása szabvány gyűjtőedényből a naptárban jelölt járatnapokon, illetve hulladékudvarok igénybevétele

építési-bontási hulladékok

nyitott hulladékszállító konténer igénylésével, illetve hulladékudvarok igénybevétele

elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.)

 

új elektronikai berendezés vásárlása esetén a kereskedelmi egységnek történő átadás (internetes vásárlás esetén is), illetve hulladékudvarok igénybevétele

veszélyes hulladékok (festékek, oldószerek, lakkok, nö­vényvédő szerek, egyéb vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, veszélyes hulladékkal szennyezett göngyöle­gek, fáradt olaj, stb..)

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás, illetve hulladékudvarok igénybevétele

ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék

gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő

szakhatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás

 

A lomtalanítási időpont meghatározása a belső járattervek figyelembe vételével történik. A járatnap igény megjelölését követően jelezzük vissza a tervezett gyűjtés időpontját. A hulladék átadója illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a közfeladatot ellátó szervvel közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladék közvetlenül közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közvetlenül közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!