Küldetésünk

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatási feladatokat az ÉAK Nonprofit Kft., mint közszolgáltató látja el Szabolcs-Szatmár- Bereg vármegye közigazgatási területén.

Ügyfeleink tevékenységeinkkel kapcsolatos igényeit gyors és pontos szolgáltatások nyújtásával elégítjük ki, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok és hatósági határozatok követelményeit.

Hangsúlyt helyezünk a környezetünk megóvására, a környezeti károk megelõzésére. Az ezt elõsegítõ környezettudatos magatartás mutatkozik meg a hulladékok komplex kezelésében is, melynek az ÉAK Nonprofit Kft. igyekszik érvényt szerezni mind lakossági, mind intézményi szinten.

Társaságunk mindent megtesz azért, hogy a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésével minimalizálja a hulladék környezetterhelõ hatását, növelje a hulladéklerakó élettartamát. Célunk az, hogy minél többféle és minél nagyobb mennyiségû hulladék szelektív gyûjtésére biztosítsunk lehetõséget.

Szolgáltatásunk színvonalának folyamatos emelésével hozzájárulunk a fenntartható fejlõdés irányelveinek betartásához, azaz igyekszünk „kielégíteni a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentenénk a jövendõ generációk azon képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”. Jelentõs hangsúlyt fektetünk környezetünk értékeinek megóvására, környezetbarát technológiai eljárások alkalmazására.

Rugalmas munkavégzésünket igazolja a felmerülõ egyedi igények szakszerû megoldása.

Biztosítjuk a hulladékok keletkezésük helyérõl történõ eljutását a végleges ártalmatlanítási-, újrahasznosítható hulladékok esetében felhasználási helyükre, törekedve a költséghatékony, környezetkímélõ megoldások alkalmazására.

Szemléletformáló tevékenységünkkel elõsegítjük a jövõ nemzedékének környezettudatos nevelését, ami hozzájárul a fenntartható fejlõdés alapelveinek megvalósulásához.