Szervezeti integritást sértő események bejelentése

  • Kezdőlap
  • Közérdekű adatok
  • Szervezeti integritást sértő események bejelentése

 

SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE

 

Az ÉAK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) működésének középpontjában a közpénzek hatékony felhasználása és a közvagyon védelme áll, amelynek biztosítása érdekében fokozottan ügyelünk a jogszabályok és etikai elvárások betartására, a tisztességes, megbízható magatartás tanúsítására.

 

Társaságunk jó hírnevének, megbecsülésének megőrzése kulcsfontosságú számunkra.

 

Fenti értékek garantálása érdekében Társaságunk a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján visszaélés-bejelentő rendszert működtet a szervezeti integritást sértő események bejelentésére.

 

A bejelentő rendszer célja, hogy megteremtse a lehetőségét az integritást sértő, visszaélési vagy korrupciós kockázatot jelentő jogszabálysértések bejelentésének, a bejelentés fogadásának és kivizsgálásának.

 

 

Bejelentő a bejelentését szóban, írásban és elektronikus úton is megteheti az alábbi elérhetőségeken:

 

  • Szóbeli bejelentés tehető személyesen a Társaság 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti székhelyén Puskásné dr. Zorgel Enikő integritás felelősnél

 

  • Írásbeli bejelentés tehető postai úton levélben a 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti cím megadásával.

 

  • Elektronikus bejelentés e-mailben az integritas@eakhulladek.hu címen tehető.

 

A bejelentő rendszer elérhetőségei kizárólag a szervezeti integritást sértő események bejelentésére szolgálnak.

 

Bejelentés tételére jogosult a Társaság munkavállalója, valamint miden olyan természetes, vagy jogi személy, akinek a bejelentés megtételéhez, vagy a bejelentett magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

 

A bejelentés kivizsgálhatósága érdekében, a bejelentés alkalmával a bejelentő megadja a nevét és lakcímét vagy egyéb elérhetőségét; jogi személy bejelentő esetén annak (cég)nevét, székhelyét és törvényes képviselőjének nevét köteles megadni.

 

A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan eseményről, amelyekről konkrét tudomása van, továbbá kellő bizonyossággal feltételezheti, hogy azok valósak. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és az eljárás lefolytatására jogosult szerv (harmadik személy) részére, amely polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat.