Általános közzéteteli lista

 • Kezdőlap
 • Közérdekű adatok
 • Általános közzéteteli lista
 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  • 1.0. Szervezeti és működési szabályzat
  • 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  • 1.2. A felügyelt költségvetési szervek
   • 1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
    • 1.2.1.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

    • 1.2.1.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

    • 1.2.1.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

  • 1.3. Gazdálkodó szervezetek
   • 1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
    • 1.3.1.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.]
     • 1.3. Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

  • 1.4. Közalapítványok
   • 1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
    • 1.4.1.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

    • 1.4.1.2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

    • 1.4.1.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

  • 1.5. Lapok
   • 1.5.1. Lapok
    • 1.5.1.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

    • 1.5.1.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

    • 1.5.1.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

  • 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
   • 1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
    • 1.6.1.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
    • 1.6.1.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 1.7. Költségvetési szervek
   • 1.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított költségvetési szerv. 2019.06.21.

   • 1.7.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított költségvetési szerv. 2019.06.21.

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   • 2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   • 2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     A társaság nem érintett. 2019.06.04

   • 2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataink felsorolása és részletes leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     A társaság nem érintett. 2019.06.21.

  • 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   • 2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.
    • Közzétételi egység Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.21.

   • 2.2.2. Az államigazgatási, ömkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, a hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.21.

   • 2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.8. Az államigazgatási,önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

  • 2.3. Közszolgáltatások
   • 2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a feladatai ellátásán túl nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást 2019.06.27.

   • 2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a feladatai ellátásán túl nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást 2019.06.27.

   • 2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a feladatai ellátásán túl nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást 2019.06.27.

   • 2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft a feladatai ellátásán túl nem nyújt, és nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást 2019.06.27.

  • 2.4. A szerv nyilvántartásai
   • 2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
   • 2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
   • 2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
   • 2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
  • 2.5. Nyilvános kiadványok
   • 2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyilvános kiadványa. 2019.06.27.

   • 2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyilvános kiadványa. 2019.06.27.

   • 2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyilvános kiadványa. 2019.06.27.

   • 2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyilvános kiadványa. 2019.06.27.

  • 2.6. Döntéshozatal, ülések
   • 2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak -Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak -Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak -Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

  • 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   • 2.7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

   • 2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat 2019.06.27.

   • 2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat 2019.06.27.

   • 2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem testületi formában működik, így nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra adott észrevételek. 2019.06.27.

   • 2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések. 2019.06.27.

  • 2.8. Pályázatok
   • 2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem érintett. 2019.07.25.

  • 2.9. Hirdetmények
   • 2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft eddig nem tett közzé hirdetményt, közleményt. 2019.06.27.

  • 2.10. Közérdekű adatok igénylése
  • 2.11. Közzétételi listák
   • 2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2019.07.25.

   • 2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re vonatkozóan jelenleg nincs egyedi közzétételi lista. 2019.07.25.

 • 3. Gazdálkodási adatok
  • 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
   • 3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
    • 3.1.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél még nem volt ilyen ellenőrzés, vizsgálat. 2019.07.25.

   • 3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
    • 3.1.2.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél eddig nem került sor Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésre.

   • 3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
    • 3.1.3.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re vonatkozóan jelenleg nincs. 2019.07.25.

   • 3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
    • 3.1.4.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re vonatkozóan nincsenek ilyen mutatók és értékek. 2019.07.25.

   • 3.1.5. Működési statisztika
    • 3.1.5.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re vonatkozóan nincsenek ilyen mutatók és értékek.

  • 3.2. Költségvetések, beszámolók
   • 3.2.1. Éves költségvetések
    • 3.2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft . éves (elemi) költségvetés készítésére nem kötelezett. 2019.07.25.

   • 3.2.2. Számviteli beszámolók
   • 3.2.3. A költségvetés végrehajtása
    • 3.2.3.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nincs ilyen kötelezettsége. 2019.07.25.

  • 3.3. Működés
   • 3.3.1. A foglalkoztatottak
   • 3.3.2. Támogatások
    • 3.3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást. 2019.07.25.

    • 3.3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást. 2019.07.25.

    • 3.3.2.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást. 2019.07.25.

    • 3.3.2.4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetéséből nem nyújt nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást. 2019.07.25.

   • 3.3.3. Szerződések
    • 3.3.3.1.
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Szerződések 2019.06.27.

   • 3.3.4. Koncessziók
    • 3.3.4.1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. 2019.07.25.

   • 3.3.5. Egyéb kifizetések
    • 3.3.5.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem érintett.

   • 3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
    • 3.3.6.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem érintett.

   • 3.3.7. Közbeszerzés
    • Közbeszerzés Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-re vonatkozó közbeszerzési információk elérhetőek a Közbeszerzési Adatbázis - publikus kereső honlapon: https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1129416803974736 2019.05.18.

    • 3.3.7.1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről