A hulladék-közszolgáltatás a vállalkozások és intézmények részre egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi működő ingatlan/telephely tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.

 
Az adott ingatlan/telephely tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni.
 
A szolgáltatás szüneteltetését maximum egy naptári évig tudjuk rögzíteni, amit írásos bejelentés alapján a beérkezés dátumától tudunk beállítani, visszamenőleges hatállyal nem.
 
Ha egy évnél hosszabb ideig kérik a szüneteltetést, azt minden folyó évben február 15-ig írásban jelezni kell az ügyfélszolgálatunkon.
 
Ha a vállalkozás hivatalosan a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (továbbiakban NAV) szünetelteti a tevékenységét, akkor az írásos bejelentésben a NAV nyilatkozatát is küldje meg Társaságunk részére és ez alapján a hulladékszállítási számlázást arra az időszakra lezárjuk. Ha a vállalkozás a tevékenységét újra kezdi vagy más tevékenységbe kezd, azt 15 napon belül kötelesek Társaságunk felé írásban bejelenteni.
 
Közszolgáltatási szerződés megkötéséhez és a szolgáltatás elindításához írásos bejelentés szükséges, amelyben adásvételi vagy bérleti szerződés, alapító okirat vagy tulajdoni lap másolatának vagy szkennelt példány beküldésével lehetséges. A vállalkozásoknak vagy intézményeknek maguknak kell a hulladékgyűjtő edényt beszerezniük, ezt Társaságunk is tud biztosítani, az aktuális raktárkészleteink alapján. Árajánlatot kérni vagy megrendelést leadni a vallalkozas@eakhulladek.hu email címen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. szám alá lehet beküldeni.
 
Közszolgáltatási szerződés módosítását: hulladékgyűjtő edények mérete, darabszáma, ürítési gyakorisága, székhely vagy levelezési cím, adószám, kapcsolattartó, elérhetősége stb. írásos bejelentés alapján a beérkezés dátumától tudunk figyelembe venni, visszamenőleges hatállyal nem.
 
Közszolgáltatási szerződés felmondása: önkormányzati igazolás a működési engedély visszavonásáról, adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés felmondása (átadás-átvételi jegyzőkönyvvel).
 
Szelektív hulladékszállítási  szerződés megkötéséhez és a szolgáltatás elindításához írásos bejelentés szükséges, illetve élő Közszolgáltatási szerződés a kommunális hulladékszállításra.
 
A kommunális hulladékszállítási díj megfizetése mellett a szelektív hulladékszállítás díjmentes szolgáltatás. A vállalkozásoknak vagy intézményeknek maguknak kell a  szelektív hulladékgyűjtő edényt beszerezniük, ezt Társaságunk is tud biztosítani, az aktuális raktárkészleteink alapján. Árajánlatot kérni vagy megrendelést leadni a vallalkozas@eakhulladek.hu email címen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. szám alá lehet beküldeni.
 
A kommunális hulladékot ingatlanonként/telephelyenként minimum egy darab 120 literes (Nyírbátor esetében minimum 140 literes), 240 literes vagy 1.100 literes szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani.