A hulladékszállítási szolgáltatás díjának mérséklésével vagy elengedésével kapcsolatban a lakosság a helyi polgármesteri hivatal ügyintézőjéhez fordulhat, mivel rendeletben a települési önkormányzatnak van lehetősége szabályozni a lakosság támogatását a díjfizetés részbeni vagy teljes átvállalásával. Társaságunknak a hulladékszállítási díjat elengedni nem áll módjában, jogszabály számunkra kizárólag kisebb gyűjtőedény használatával teszi lehetővé a díj mérséklését.

Amennyiben kérelmezni kívánja valamely lakos a szolgáltatás szüneteltetését, úgy írásbeli kérelmét erre vonatkozóan Társaságunkhoz nyújtsa be, tekintettel a további adminisztrációs feladatok végzésére. Önkormányzat által kiadott igazolást a szüneteltetés utólagos bizonyítására nem áll módunkban elfogadni. A szüneteltetési kérelem meghosszabbítását abban az esetben tudjuk elfogadni, ha víz vagy villany éves elszámoló számla vagy közüzemi igazolás bemutatásával bizonyítja, hogy az ingatlan fogyasztás szempontjából lakatlan volt. Ez a két típusú igazolás alkalmas arra, hogy a fogyasztásmérő órák állását egyértelműen megmutassa, így bizonyítható a lakatlanság ténye (vízszolgáltató esetén 3 m3 fogyasztásig, míg áramszolgáltató esetén 250 kWh fogyasztásig tudjuk elfogadni az igazolást).