Általános közzéteteli lista

 • Kezdőlap
 • Közérdekű adatok
 • Általános közzéteteli lista
 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  • 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  • 1.2. A felügyelt költségvetési szervek
   • A felügyelt költségvetési szervek Közzététel dátuma
    Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.04.

  • 1.3. Gazdálkodó szervezetek
   • Közzététel dátuma
    Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.04.

  • 1.4. Közalapítványok
   • Közzététel dátuma
    Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.04.

  • 1.5. Lapok
   • Közzététel dátuma
    Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.04.

  • 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
  • 1.7. Költségvetési szervek
   • Közzététel dátuma
    Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított költségvetési szerv. 2019.06.04.

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • 2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   • 2.2.0. A szerv tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
    • A szerv tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft nem érintett. 2019.06.04

   • 2.2.0. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataink felsorolása és részletes leírása
    • A helyi önkormányzat önként vállalt feladataink felsorolása és részletes leírása Közzététel dátuma

  • 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   • 2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.
    • Közzétételi egység Közzététel dátuma

   • 2.2.2. Az államigazgatási, ömkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, a hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.9. Az államigazgatási,önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.2.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.3. Közszolgáltatások
   • 2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.4. A szerv nyilvántartásai
   • 2.4.1. 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.5. Nyilvános kiadványok
   • 2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.6. Döntéshozatal, ülések
   • 2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   • 2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.8. Pályázatok
   • 2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.9. Hirdetmények
   • 2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.10. Közérdekű adatok igénylése
   • 2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.11. Közzétételi listák
   • 2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

 • 3. Gazdálkodási adatok
  • 3.1. A működés törvényessége, beszámolók
   • 3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
    • 3.1.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
    • 3.1.1.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.1. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
    • 3.1.1.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.1. A működés eredményessége, teljesítmény
    • 3.1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.1. Működési statisztika
    • 3.1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 3.2. Költségvetések, beszámolók
   • 3.2.1. Éves költségvetések
    • 3.2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.2.1. Számviteli beszámolók
    • 3.2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.2.1. A költségvetés végrehajtása
    • 3.2.1.1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 3.3. Működés
   • 3.3.1. A foglalkoztatottak