Tájékoztató társasházak részére

  • Kezdőlap
  • Bejegyzések
  • Tájékoztató társasházak részére

Tájékoztató társasházak részére

Többlethulladék kezelése

TÁJÉKOZTATÓ TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

RÉSZÉRE

 

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben bevezetett korlátozó intézkedések miatt az lakosság jelentős része otthon tartózkodik, otthon étkezik, így megnövekedett a lakásokban a háztartási hulladék mennyisége.

 

A közszolgáltatók és a közterület felügyelet is érzékeli, hogy a szállításra kihelyezett gyűjtőedények több helyen nyitott állapotban púpozottan telve vannak, körülöttük már megjelenik a kiszóródott és a gyűjtőedény mellé lerakott illegális hulladék, ami fertőzésveszélyes és további közegészségügyi kockázattal jár.

Ennek megakadályozása és megszüntetése közös feladatunk és felelősségünk!

Kérem, hogy szíveskedjenek rövid időn belül felülvizsgálni:

  • a Társasház rendelkezik-e a szerződött mennyiségű gyűjtőedényzettel,
  • szükség van-e többlet gyűjtőedény biztosítására a társasházi lakók részére,
  • nem használják-e arra jogosulatlanok az Önök gyűjtőedényét, vagy nem helyeznek-e melléjük hulladékot.

Amennyiben jelenleg nem rendelkeznek a szükséges gyűjtőedényzettel, kérjük, haladéktalanul pótolják.

Ha a veszélyhelyzetre tekintettel - ideiglenes jelleggel – szükséges, helyezzenek ki a szerződéses mennyiségen felül további gyűjtőedényt, és ennek megfelelően haladéktalanul kezdeményezzék a szerződésük módosítását.

 

Társaságunk – ideiglenes jelleggel - külön bérleti díj felszámítása nélkül biztosít 1100 literes gyűjtőedényt azon társasházak részére, akik ezt írásban igénylik, egyben vállalják ezen többlethulladék közszolgáltatási díjának megfizetését.

Ha Önök úgy ítélik meg, hogy a többlethulladék keletkezése csak a tavaszi nagytakarítással függ össze, és a megnövekedett hulladékmennyiség nem állandósul a veszélyhelyzet teljes időtartamára, akkor a többlethulladék kezelésére javasoljuk az emblémás zsák megvásárlását és kihelyezését.

 

Szürke színű emblémás hulladékgyűjtő zsák vásárlására Nyíregyházán az alábbi üzletekben van lehetőség:

 

 

 

Pince ABC, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Templom utca 74.

 

Maczali ABC, Nyíregyháza, Kállói út. 34.

 

LICSI Csemege, Nyíregyháza, Szent István utca 26.

 

Privát ABC, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 71/a.

 

Ginis Kereskedés, Nyíregyháza, Huszár sor 1.

 

Corner csemege, Nyíregyháza, Szalag utca, garázssor.

 

A zsák ára: bruttó 315 Ft/db

A közterületre folyamatosan kihelyezett edényzetek esetében aktív közreműködésükre fokozottan számítunk, mivel a gyűjtőedények a társasházak saját döntése alapján megszüntetett tárolókapacitás hiánya vagy egyéb más társasházi érdek miatt kerültek oda.

A hulladék kihelyezést Társaságunk fokozottan ellenőrizni fogja. A társasházi intézkedés elmaradása esetén az illegális hulladék megjelenését jeleznünk kell a környezetvédelmi hatóság felé.

Ha a Társasház azt észleli, hogy a használatában álló gyűjtőedény mellé jogosulatlanul helyeznek el hulladékot, haladéktalanul jelezze a közterület-felügyelet részére.