NHKV Zrt. közlemény

  • Kezdőlap
  • Bejegyzések
  • NHKV Zrt. közlemény

NHKV Zrt. közlemény

Felfüggeszthető a hulladékszállítás és annak díjfizetése a gazdálkodó szervezetek számára

Sajtóközlemény


Felfüggeszthető a hulladékszállítás és annak díjfizetése a gazdálkodó szervezetek számára


Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) a
járványhelyzetre való tekintettel lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettség felfüggesztését többek között azon vállalatok, társaságok, egyéni vállalkozók számára,
akik ezt igénylik.
A hatályos jogszabályok szerint a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően igénybe kell venniük a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyre díjfizetési kötelezettségük van. A világjárvány
hatására elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel azonban az NHKV Zrt. részükre lehetővé teszi,
hogy 2020. március 17-étől 3 hónapos időtartamra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési
kötelezettségüket felfüggesszék.


Ehhez az NHKV Zrt. honlapján elérhető nyomtatványt kell kitölteni és a kérelmet a szükséges
mellékletekkel az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre elküldeni.
A felfüggesztés ideje alatt az érintett gazdálkodó szervezet nem jogosult kihelyezni edényzetet
ürítésre.


NHKV Zrt. Kommunikációs és Marketing Iroda
*****
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint gazdálkodó
szervezetnek minősül a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai
gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat
magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi
személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a
szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az
egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári
jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az
egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.