Bemutatkozás

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 1/2007. (II. 28.) számú cégalapító határozata alapján – azzal a céllal jött létre, hogy a Társulás területén kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszer létrehozását elősegítse, működtesse, és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítsa.

A társaság célja továbbá a Társulás tagtelepüléseinek lakossági szilárdhulladék-közszolgáltatásának üzemeltetése az Európai Uniós támogatási előírásokra figyelemmel, a mindenkor hatályos közbeszerzési és környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
A vállalkozás általános bemutatása:

– a vállalkozás neve: Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
– tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás 100 %-ban (240 db települési önkormányzat társulása)
– a vállalkozás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
– a vállalkozás fő tevékenysége: 3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft – azaz hárommillió forint pénzbeli betét.

A Társaság üzleti terve szerint a teljes megye területén – a jelenlegi szerződések lejártával – az ÉAK Kft. végzi majd a hulladékos közszolgáltatást, és szedi annak díjait. 2010 évben a Társaság hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a kisvárdai és nagyecsedi hulladéklerakók üzemeltetésére korlátozódott. 2011. év januárjától ez a nyíregyházi lerakó üzemeltetésével, valamint 38 település esetében hulladék gyűjtéssel és szállítással egészült ki. 2012.-ben 115 településen végez a Társaság teljes körű hulladékos közszolgáltatást.

A 2011-től a megye területén kizárólag az ÉAK Kft. üzemeltetésében van B3 kategóriájú hulladéklerakó, így lakossági hulladék kizárólag ezekben a lerakókban kerülhet lerakásra.

A lerakó üzemeltetési és a gyűjtés-szállítási feladatok ellátásának érdekében az ÉAK Kft. – a Társulás cég-összeolvadást előirányzó döntésének megfelelően – a Nyíregyházi lerakó és komposztáló, valamint a körzetbe eső gyűjtőjáratok üzemeltetésében együttműködik a Nyíregyháza MJV tulajdonában álló Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.-vel.

Az ÉAK Kft. a jogszabályoknak megfelelően rendelkezik valamennyi, a működéshez szükséges engedéllyel.